CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO

- Mọi văn bản, chữ ký của bà Nguyễn Thị Tuyết Len với chức danh Giám đốc, đóng dấu Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng là vô hiệu, là không có giá trị pháp lý.

- Mọi đối tác, bạn hàng, khách hàng, ... muốn liên doanh, liên kết, hợp tác với Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, đề nghị liên hệ với Hội đồng quản trị Công ty tại số 53 Lương Khánh Thiện - quận Ngô Quyền - Hải Phòng - Tel: 0936517066 gặp bà Mai. - Email: congnghephamhp@gmail.com

TOP